Om Kulturfasader

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kulturfasader skapat 98 blogginlägg för.

Ladugårdsbron 12, Stockholm

Projektbeskrivning

Putslagning med hydrauliskt kalkbruk. Avfärgning med kalkfärg special från Målarkalk. Teakfönster slipas och sedan sicklas. Trälagas och nya droppnäsor monteras innan inoljning med UVR Benar från Jotun. Övriga fönster målades med Alcro Bestå. Nya markiser monterades.

Historia

Adress: Blasieholmstorg 12, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Byggår: 1900-talet

Tidsperiod: Vår-sommar 2017

Bollhusgränd 6-8, Gamla stan, Stockholm

Projektbeskrivning

Blästring av felaktigt färgskikt. Finputs med kalkbruk. Avfärgning med Kalkfärg Special från målarkalk. Plåt målades med Pentur Kultur. Fönster målades.

Historia

Gatan är uppkallad efter amiralen Staffan Sasse och omnämns 1569 men bytte senare namn till Blasius Dundies gränd. Den fick så småningom namnet Ignatiigränd efter Ignatius Meurer men år 1925 gavs den åter namnet Staffan Sasses gränd. Väster om Staffan Sasses gränd finns även en annan av Sasses vapenbröder, Peder Fredag som gav namn åt Peder Fredags gränd,

  • Nr 8 har en portal som kallas Rosenporten och är daterad till 1580-talet. Karin Månsdotter uppges ha bott här.[1]
  • Nr 6 som är dekorerad med en lagerkrans och druvklasar är från 1600 -1700-talet.

Adress: Bollhusgränd 6-8 samt Staffans Sasses gränd 6-8

Beställare: Lars Lönndahl

Byggår: 1580-talet

Tidsperiod: Hösten 2016

Vånga Kyrka, Skärblacka

Projektbeskrivning

Förgyllning av kors och kula. Ny kopparplåt på torntak. Nya fotrännor i plåt på långskeppet. Fönster restaureras, målas med linoljefärg. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med Keim silikatfärg.1

Historia

Adress: Vånga Kyrka, Skärblacka

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings kyrkliga samfällighet

Byggår: 1962

Tidsperiod: Sommaren 2016

Banvägen 21, Lidingö

Projektbeskrivning

Befintliga balkongplattor av betong bilades ned. Nya balkongplattor gjutna. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg.

Historia

Adress: Banvägen 21, Lidingö

Beställare: Brf Breviksblocket

Byggår: 1914

Tidsperiod: Våren-sommaren 2016

Läroverksvägen 23, Lidingö

Projektbeskrivning

Nedbilning av befintlig puts. Ny kalkputs samt avfärgning med traditionell kalkfärg.

Historia

Adress: Läroverksvägen 23, Lidingö

Beställare: Hans Persson

Byggår: 1911

Tidsperiod: Våren 2016

Tekniska Museet, Museivägen 7, Stockholm

Projektbeskrivning

Restaurering av Puts, fönster och plåtarbeten m,m

Historia

Tekniska museet är ett teknikhistoriskt museum beläget vid Museivägen 7 i Museiparken på Gärdet i Stockholm. Museet grundades som förening 1923, organiserades som en stiftelse 1948 och har fått statliga anslag sedan 1965. Nuvarande byggnad ritades av arkitekt Ragnar Hjorth och stod färdig 1936.https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_museet

Adress: Museivägen 7, Stockholm

Beställare: Peter Skogh Tekniska Museet

Byggår: 1936

Tidsperiod: Vår-Höst 2016

Mölna gård, Lidingö

Projektbeskrivning

Historia

Mölna gårds huvudbyggnad från tidigt 1800-tal är ett tvåvåningshus med brutet tak och ett klocktorn. Den nuvarande flygeln är uppförd på 1960-talet och har ersatt en äldre byggnad. Då Lidingö blivit en populär sommarort under senare delen av 1800-talet byggdes ångkvarnen och några uthus om till bostäder. Den s k paviljongen uppfördes på grunden efter väderkvarnen 1877. Det är en byggnad i italiensk villastil med stora fönster och ett flackt tak med lanternin. Paviljongen är väl bevarad och har restaurerats på 1970-talet. Trots att Mölna gård numera bara till namnet minner om den ursprungliga kvarnverksamheten är det som återstår av bebyggelsen viktigt för förståelsen av Lidingös historia. Väster om gården på krönet av sluttningen ner mot vattnet ligger en rad arkitektritade tegelvillor uppförda i slutet av 1950- och 60-talet. Utformningen är påkostad med t ex tak i koppar eller skiffer. Villornas läge har anpassats till topografin. Den väl samlade bebyggelsen är ett exempel på sin tids exklusiva villaarkitektur.

Adress: Mölna gård 181 61 Lidingö

Beställare: Thomas Johansson

Byggår: Tidigt 1800-tal

Tidsperiod: Hösten 2015

Värna Kyrka. Östergötland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1500-talet, i sten och tegel. Från början bestod kyrkan av samma långhus som idag, men med ingång i söder. Det fanns tre fönster, ett på var långvägg, samt ett där nuvarande ingång finns. Koret var smalare och två meter kortare än idag. Vi vet inte mycket om sakristian som fanns före den nuvarande mer än att den var av sten och mycket mindre. 1763 skrev dåvarande kyrkoherde för Grebo och Värna, Lindblom, till landshövdingen och domkapitlet och bad om en ny kyrka för båda församlingarna tillsammans. Grebo och Värna kyrkor var nämligen i väldigt dåligt skick. Allmogen satte sig dock emot både rivning och sammanslagning av församlingarna.
Mer info: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713849

Adress: Värna Kyrka. Östergötland

Beställare: Åtvids Församling

Byggår: Omnämns första gången 1361

Tidsperiod: Sommaren 2015

BRF Lägret 4, Östermalm, Stockholm

Projektbeskrivning

Your Content Goes Here

Historia

Your Content Goes Here

Adress: Storgatan 42, Östermalm, Stockholm

Beställare: Peter Slawinski

Tidsperiod: våren 2015

Till toppen