Projektbeskrivning

Fasadrenovering av sydvästra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 2 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Höst 2021