Fasadrenovering i Stockholm – Vi restaurerar varsamt din puts och träfasad

Vill du jobba med oss?

Är du en praktisk person med intresse för traditionellt bygg och hantverk har yrkesbevis eller arbetserfarenhet som murare.
Lämna ditt cv eller ring!

Vi har valt att specialisera oss på fasadrestaureringar med ett historiskt samt kulturellt värde på ett antikvariskt korrekt sätt, med beprövade material och metoder. Vi renoverar varsamt fram till ursprungligt skick och med god dokumentation genom projekten.

Vi är ett familjeföretag som gillar utmaningar. Tack vare att vi har bred kunskap inom bygg och hantverk kan vi anta även större och lite mer speciella projekt.

Vi har ett gemensamt intresse för äldre byggnader och ser varje objekt som ett konstverk att förvalta till nästa generation!

Röd putsad kulturfasad i Gamla stan
En fasad av puts eller trä med rätt underhåll har förutsättningar att hålla i över hundra år

Vi förstår att en fasadrenovering kan kännas som ett stort projekt. Både i kostnad och tid. Att hålla ordning på arbetsplasten samt att få bra flyt genom projektet sparar både tid och pengar, det uppskattas av både kund samt vår personal.

En fasad av puts eller trä med rätt underhåll har förutsättningar att hålla i över hundra år, men det finns en del man bör tänka på. Vi kan fasadrenoveringar och kan ge din fasad de rätta förutsättningarna att bli stark och hållbar i många år.

Innan eller i samband med en fasadrenovering och när ställning är monterad är det smart att se över att tak och avrinning funkar som det ska. Så att fasaden kan andas och hinner torka upp när vädret är gynnsamt.

Ållonö Slott efter fasadrenovering
Vi tar huvudansvaret för renovering av hela fastighetens yttre

Passa på att se över och renovera tak, fönster, balkonger, fönsterbleck, stuprör mm när ställning ändå är monterad.

Efter att man säkerställt så att tak och vattenavledning är i bra skick och fungerar som det ska kan man utföra en fasadrenovering med bra resultat.

Vi förstår vikten av gott samarbete och har genom tiden kunnat bygga upp goda relationer till en rad samarbetspartners.

Wenngarns Slott efter fasadrenovering sydost fasad
Putsad fasad på Östra harg kyrka
Fasadputs av kalk

Vi jobbar främst med tjockputsade fasader av kalk. En putsad fasad av kalkbruk är mjuk och tar därför upp rörelser i underlaget relativt bra. Den tar också upp och ger ifrån sig vatten när vädret är gynnsamt. Kalket är antingen lufthärdande eller hydrauliskt.

Fram till mitten av 1900-talet uppfördes dom flesta putsade fasader med kalkbruk.

Ytputsen ger fasaden sitt utseende och den går att få i olika struktur.

Rätt sug och långsam torktid är A&O vid arbete med kalk

Renovering av en fasadputs av kalk särskiljer sig mot renovering av en puts med andra material. Det händer att vi får komma ut som andra part efter en renovering där dom föregående inte vetat vad dom gjort. Rätt sug och långsam torktid är A&O vid arbete med kalk samt ett jämt flöde genom varje arbetsmoment.

Vi återställer fasader som renoverats med för fastigheten felaktig hård puts eller tät färg. Det var på 50-60 talet vanligt att man bytte ut kalkbruk och kalkfärg vid fasadrenovering mot hårdare cementbaserade material med sprickor och frostsprängning till följd. Vi knackar, blästrar eller fräser bort fel färg och putsskikt innan rätt material återförs.

 • Röd kulturfasad av puts
 • Fasad sydöst efter renovering med språkband och konturer från kapellet
 • Fasadrenovering Vårfrukyrkan
 • Fasadrenovering Vårfrukyrkan
 • Industrifastighet med stora spröjsade kyrklika järnfönster efter renovering.
 • Putsade fasader Kvillinge kyrka
 • Putsade lister Kimstad kyrka
 • Putsad fasad Östra Eneby kyrka
 • Bostadsrättsförening Birkastan
 • Putsad fasad Vaxholms kastell
 • Lövsta Bruk, Statens Fastighetsverk
 • Ållonö Slott efter fasadrenovering

 Vi innehar ramavtal med Statens Fastighetsverk och Stockholms Stad!