Nu har Byggnadsställningen börjat att rivas på tornet på Lovö Kyrka. Här ser man den nyförgylda mycket ovanliga spira med en tupp, en krona, ett jordklot och en sol, även det nylagda spåntaket som tjärats med tjära med iblandad Falu rödfärg börjar att glänsa i solljuset.

Länk till artikel om projektet: https://www.mitti.se/nyheter/mycket-att-tanka-pa-nar-lovo-kyrka-restaureras/repveA!8SaSJAcsQIIBfjErC@yH2Q/