Kvalitetspolicy

Svenska Kulturfasaders kvalitetspolicy bygger på att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga kvalitet i allt dom gör. Kvalitet för oss är långsiktighet. Våra produkter och tjänster ska utföras med ett långsiktigt kvalitetstänk. Kvalitet innebär också att bygga goda och långsiktiga relationer till kunder, konsulter, antikvarier och samarbetspartners.

Våra medarbetare ska ha bred kunskap inom traditionellt bygg och hantverk och förstå det värde som finns i att bevara kulturhistoriska byggnader.

Vi använder främst och har god kunskap om beprövade organiska material och traditionella metoder. 

Renoverar varsamt fram med god kommunikation och dokumentation genom projekten.

Att hålla ordning på arbetsplatsen samt planera för ett bra flyt genom varje arbetsmoment ser vi som en förutsättning för ett gott slutresultat.

Vi ställer höga krav på oss själva men vi ställer samma höga krav på alla inblandade i våra projekt. Både samarbetspartners, konsulter och kunder. Tillsammans kan vi hålla högsta möjliga kvalitet.

Vi följer upp kvaliteten i varje projekt med dokumentation genom bilder, egenkontroller, byggmöten och besiktningar.