Kvalitet

Kontrollprogram

Vid accepterat anbud sker en kontraktsgenomgång där vi går igenom anbudet och ansvarsfördelning. Efter kontaktgenomgång skapas en projektmapp med namn och projektnummer. I projektmappen infogas accepterat anbud och kontrakt samt projekteringshandlingar. Vi lägger in dom mallar som kommer bli aktuella för oss och skapar en bildström för projektet.

Vi projektanpassar våra mallar och ser till att få in dom dokument vi själva inte ska ansvara för, som kan vara arbetsmiljöplan från Bas-p eller riskanalys från UE.

Projektspecifik kvalitetssäkring

Vi säkerställer högsta möjliga kvalitet genom vårt kontrollprogram. Det ska vara enkelt att göra rätt och därför vi har tagit fram egna mallar för olika utföranden som vi sedan projektanpassar för varje enskilt projekt.

Egenkontroller, projektanpassade egenkontroller för varje projekt, genom enkla checklistor

Tidsplan, upprättas och infogas i projektplan. Eventuella ändringar förankras med beställare

Dagbok, mall finns för att skriva dagbok som uppdateras från telefon, surfplatta eller dator.

Mottagningskontroll, färdig mall för varumottagning

Bildström, för varje projekt där vi iakttar och noterar samt dokumenterar med foto

Slutpärm med usb-minne, vid slutbesiktning överlämnas slutpärm med usb-minn

Kvalitetspolicy

Svenska Kulturfasaders kvalitetspolicy bygger på att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga kvalitet i allt dom gör. Kvalitet för oss är långsiktighet. Våra produkter och tjänster ska utföras med ett långsiktigt kvalitetstänk. Kvalitet innebär också att bygga goda och långsiktiga relationer till kunder, konsulter, antikvarier och samarbetspartners.

Våra medarbetare ska ha bred kunskap inom traditionellt bygg och hantverk och förstå det värde som finns i att bevara kulturhistoriska byggnader.

Vi använder främst och har god kunskap om beprövade organiska material och traditionella metoder.

Renoverar varsamt fram med god kommunikation och dokumentation genom projekten.

Att hålla ordning på arbetsplatsen samt planera för ett bra flyt genom varje arbetsmoment ser vi som en förutsättning för ett gott slutresultat.

Vi ställer höga krav på oss själva men vi ställer samma höga krav på alla inblandade i våra projekt. Både samarbetspartners, konsulter och kunder. Tillsammans kan vi hålla högsta möjliga kvalitet.

Vi följer upp kvaliteten i varje projekt med dokumentation genom bilder, egenkontroller, byggmöten och besiktningar.