Kvalitetspolicy

Våran målsättning är att använda oss av entreprenörer samt egen personal som har god kunskap samt lång erfarenhet på respektive arbetsområde. Anlitade underentreprenörer har i  20-30 års tid utfört renoveringar på historiska byggnader och stått under uppsikt av t.ex länsmuseeum eller stadsmuseeum. Egenkontroll utförs löpande samt kontrolleras av platschef för att rätt material samt utförande sker på ett kulturhistoriskt riktigt sätt.

Beställare, projektör  eller antikvarisk kontrollant kallas kontinuerligt för att stämma av de olika arbetsmomenten under renoveringarna.

Vårt mål är att alltid lämna en slutprodukt som uppfyller kundernas samt antikvarisk kontrollants önskemål/ krav för hur en kulturhistorisk renovering utförts.