Vi har fått i uppgift att ta ner lös kalksten på en fastighet på Strandvägen.