Miljö

Avfall

Vi arbetar främst med mineraliskt nedbrytbara material. Vid varje projekt görs en avfallsinventering där vi går igenom vilka avfall som kan bli aktuella och hur dom ska sorteras.

Maskiner och utförande

Vi använder främst gamla metoder och redskap. I de fall maskiner ska användas är miljöpåverkan en faktor vi väger in vid rätt val. Kan man köra på eldrift eller miljöbränsle. För arbetsbelysning väljer vi LED och vi planerar våra utföranden för att minska uppvärmningskostnader.

Nya material

Vid val av nya material och när vi väger in dom antikvariska aspekterna tar vi även hänsyn till miljön. Så länge puts och färg tidigare renoverats på ett antikvariskt rätt sätt är det oftast bättre att spara det som är friskt istället för byta ut allt. Lappa och laga. Detta gäller både puts, trä samt fönster.

Miljöpolicy

Vår vision är att skapa sunda och hållbara resultat som varar över tiden och att kommande generationer skall kunna njuta av rent vatten, gröna skogar, frisk luft samt vackra och välbevarade kulturbyggnader.

Bevara och ta tillvara.

Att bevara jordens tillgångar kan uppnås genom att vi tillsammans använder naturresurser på ett klokt och effektivt sätt. Ta tillvara på det som redan finns genom underhåll, reperation och återvinning.

Som fasadentreprenörer har vi inom Svenska Kulturfasader AB möjligheten att skapa mervärden för våra kunder och vår omgivning genom att hålla god kvalitet, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Vi ser långsiktighet i allt vi gör.

Vi ska:

  • Reparera istället för att slänga och köpa nytt
  • Sortera, återvinna och minimera vårt avfall.
  • Använda främst organiskt nedbrytbara material och traditionella metoder.
  • informera och engagera våra medarbetare samt underentreprenörer i miljöarbetet.
  • Att minska utsläppen av fossil koldioxid genom att minska och effektivisera rutiner för inköp, samt lager- och logistikområdet.
  • Ersätta eller minimera eventuella kemikalier till miljövänligare alternativ.
  • Använda led-belysning eller annan resurssnål teknik.
  • Planera projekten för att minimera eventuella uppvärmningskostnader.
  • Minimera antalet transporter.
  • Följa miljölagar och förordningar.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.