Miljöpolicy

En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att Inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Att bevara jordens tillgångar kan uppnås genom att vi tillsammans använder naturresurser på ett klokt och effektivt sätt.

Detta gör vi genom att

  • Minimera användningen av naturresurser, energi och material.
  • Säkerställa att allt avfall hanteras och lämnas vidare på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Att överlämna miljödokument som visar att rätt avfall hamnar på rätt ställe.
  • Engagera våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning i miljöarbetet.
  • Vår gemensamma uppgift är att säkerhetsställa att vi kontinuerligt förbättrar miljön.
  • Följa miljölagar och förordningar.