Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår vision är att skapa sunda och hållbara resultat som varar över tiden och att kommande generationer skall kunna njuta av rent vatten, gröna skogar, frisk luft samt vackra och välbevarade kulturbyggnader. 

Bevara och ta tillvara.

Att bevara jordens tillgångar kan uppnås genom att vi tillsammans använder naturresurser på ett klokt och effektivt sätt. Ta tillvara på det som redan finns genom underhåll, reperation och återvinning.

Som fasadentreprenörer har vi inom Svenska Kulturfasader AB möjligheten att skapa mervärden för våra kunder och vår omgivning genom att hålla god kvalitet, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Vi ser långsiktighet i allt vi gör. 

Vi ska:

  • Reparera istället för att slänga och köpa nytt
  • Sortera, återvinna och minimera vårt avfall.
  • Använda främst organiskt nedbrytbara material och traditionella metoder.
  • informera och engagera våra medarbetare samt underentreprenörer i miljöarbetet.
  • Att minska utsläppen av fossil koldioxid genom att minska och effektivisera rutiner för inköp, samt lager- och logistikområdet.
  • Ersätta eller minimera eventuella kemikalier till miljövänligare alternativ.
  • Använda led-belysning eller annan resurssnål teknik.
  • Planera projekten för att minimera eventuella uppvärmningskostnader.
  • Minimera antalet transporter.
  • Följa miljölagar och förordningar.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.