Pågående, Kungsgården Rosersbergs Slott

Projektbeskrivning

Kungsgården på Rosersberg Slott hade mycket sprickor och var i allmänt dåligt skick. Putsen knackades ned helt. Underliggande var både trästomme och murverk. Hela huset nätades och vissa partier murades upp på nytt. Efter grundning och utstockning påfördes en slätriven ytputs som sedan kalkades. Fönster och plåtar målades med linoljefärg och nya stuprör monterades.

Redan före 1275 fanns tre torp på egendomen. Det var Luttergärde, Norrboda och Snarsaetra. Torpställena finns kvar men Norsa gård försvann, troligen under slutet av 1600-talet. Gabriel Bengtsson Oxenstierna ärvde egendomen 1591. Han döpte om den till Rosersberg för att hedra sin mor Sigrid, dotter till Gustav Johansson Tre Rosor. År 1634 lät han även uppföra slottet som stod färdigt fyra år senare.

Historia

Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Norrsunda församling i Sigtuna kommun, ungefär en mil sydväst om Arlanda flygplats.

Ursprunget till Rosersbergs slott är den medeltida huvudgården Norsa. Egendomen Rosersberg tillkom genom sammanslagning av egendomarna Norsa, Skänninge, Tjurgården och Svartsätra. Gården Norsa låg ursprungligen på kullen öster om Oxstallet, strax norr om den allé som i dag leder fram till slottet.

Adress: Rosersbergs Slott

Beställare:  Statens fastighetsverk

Byggår: 1600-tal

Tidsperiod: Hösten 2023

Stenvillan Dalarö Skans

Projektbeskrivning

   Förutsättningar:

Mindre villa med kalkad puts på ö i ett utsatt läge. Slätriven ytputs lagad och riven ovan gamla färglager och diverse inre utstockningar av hårdare bruk. Ytputsen har partiellt släppt eller visar bom. Kalkfärgen är allmänt vittrad och vissa partier angripen av alger. 

   Utförande:

Samtliga fasadytor känns över och knackas där ytputsen visar symtom på att vara bom. Sedan fräses skadorna för att få god greppyta för ny ytputs. Därefter högtryckstvättas fasaderna och partier med alger tvättas med algtvätt. Utstockning sker med Kalkbruk NHL5 0-4 mm. Ytputs av Kalkbruk NHL5 0-1mm som vattrivs in i underlaget och filtas ihop. Avfärgas med kalkfärg våt. Kallasfalt på sockeln.

Historia

Dalarö skans byggdes i huvudsak under senaste delen av 1600-talet och början av 1700-talet som ett led i försvaret av Stockholm och där Erik Dahlberg var en av männen bakom fästningens tillkomst. Skansen blev aldrig inblandad i regelrätta strider men spelade en aktiv roll, bland annat som nödhamn för fartyg. Intresset för Skansens tillstånd växlade i takt med Sveriges utrikespolitiska läge, den blev tidigt omodern och avskrevs i princip som fästningsanläggning redan 1854. 1926 överfördes skansen till Byggnadsstyrelsen och blev förklarad som byggnadsrninne 1935.

Adress: Dalarö Skans

Beställare: Maria Lorentzi, Statens Fastighetsverk 

Byggår: 1700-tal

Tidsperiod: Hösten 2023

Erstabatteriet på Landsort

Projektbeskrivning

Diverse arbeten med kalkutfällningar i betongen inuti Erstabetteriet, Behandling och målningsarbeten på rostangripna järn.

Historia

Erstabatteriet på Landsort var i bruk från 1977 till 2000. Det är en i huvudsak platsgjuten
betongkonstruktion grundlagd på berg, där de två mellanvåningarna är en separat avvibrerad
konstruktion med prefabricerade håldäcksbjälklag och gjutna väggar. Vissa väggar och golv är klädda
med andra material.

Adress: Landsort

Beställare: Statens Fastighetsverk

Byggår: 1977

Tidsperiod: Hösten 2023

Fönsterrenovering av Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Gammalt glas och fog bilades bort. Bågens insida blästrades. Ny energiglaskassett monterades och fogades ihop med bågen. Allt arbete skedde från lift.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: Hösten 2021 & sommaren 2023

Restaurering av murverk på Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Vi fick på vårat ramavtal med Stockholm stad uppdraget att foga om hela det övre partiet av gasklocka 2, som ska bli ett yttre skal för en nyproducerad konserthall som ska byggas inuti klockan. Vi fäste även fast, lagade upp och tvättade alla stenmonument. Invändig puts lagades med kalkbruk och förstärktes med hjälp av vattenglas som sprejades över fasader.  När arbetet med puts och murverk var klart byggde vi väderskydd över krön för att skydda invändiga fasader till det att nya taket monteras. Projektet höll på under två säsonger.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: 2022-2023

Wenngarns Slott, etapp 3, Sigtuna

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av nordöstra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 3 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Historia

Venngarns slott är ett slott som ligger nära Garnsviken ett par kilometer norr om Sigtuna, huvudsakligen uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. Huvudbyggnaden är cirka 2 200 kvadratmeter stor och området omfattar totalt cirka 37 hektar mark.[1]
Venngarn blev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel de la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott, dock ej så ståtligt och inte heller med en så magnifik trädgårdsanläggning som bilden i Suecian visar.
År 1681 reducerade kronan, men lät den ruinerade Magnus Gabriel De la Gardie bo kvar på slottet. Hans byggverksamhet och intresse för konst och litteratur kostade honom enorma summor. Magnus Gabriel De la Gardie var en av rikets största jordägare och han uppmuntrade förläningssystemet och stimulerade knappast till någon större sparsamhet. Förutom Venngarns slott byggde han och underhöll flera slott, såsom MakalösKarlbergs slott (om- och tillbyggnad), Läckö slottMariedals slott i VästergötlandJacobsdals slott (senare Ulriksdals slott), Kägleholm i Väringen, som brann ner 1712, idag en slottsruin i Örebro kommun i Närke och Höjentorp kungsgård i Västergötland.
Han drabbades av reduktionen år 1684 och merparten av hans slott och gods drogs in utom Venngarns slott, där han dog 1686. Venngarn är det enda slott som landets störste godsägare under 1600-talet, Magnus Gabriel De la Gardie, fick behålla efter Karl XI:s reduktion och han dog där 1686. Sedan dess har Venngarn antingen varit bostad åt landshövdingar i Uppsala eller varit utarrenderat. 1916 blev det alkoholistanstalt och förvaltningen låg i slottet med dess magnifika trapphall och målade barocktak. Senare ägare blev Lewi Pethrus-stiftelsen. Slottet är byggnadsminne.[2]

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Hösten 2022

Tullgarns slott, Kavaljersflygeln, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Vid nordöstra sidan om huvudaxeln står Kavaljersflygeln eller Kavaljershuset. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1840-talet under Oscar I med Georg Theodor Chiewitz som arkitekt. På platsen fanns en tidigare stallbyggnad som byggdes om och inreddes med gästrum för hovets kavaljerer, och inrymde senare tjänstgörande hovpersonal då kungligheter vistades på slottet. Då Gustav VI Adolf inte hade samma koppling till Tullgarn som sin far, beslutade han under 1960-talet att låta använda huset som semesterhem för hovets anställda.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1840-talet

Tidsperiod: Sommaren 2022

Tullgarns Slott, Värdshuset, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Värdshuset är vackert beläget i Tullgarns slottspark inrymt i en pittoresk byggnad från 1700-talet.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1727

Tidsperiod: Sommaren 2022

Lovö kyrka, Ekerö, Uppland

Projektbeskrivning

Omfogning av natursten i murverk. Putsning och avfärgning av putsytor.

Historia

Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä. Under en restaurering som gjordes under 1930-talet fann man nämligen runstenar som var från den tidigare hälften av 1100-talet

Dagens kyrka är ovanligt smal och avlång, detta beror på att den förlängts österut i två omgångar, dels på 1200-talet och dels på 1600-talet.

Mer info om kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/ekero/lovo-kyrka

Adress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ  

Beställare: Kyrktak bygg och konsult AB

Byggår: Sent 1100-tal

Tidsperiod: Säsongen 2022 

Danderydsgatan 16, Östermalm, Stockholm

Projektbeskrivning

Samtliga ytor högtryckstvättas. Svag puts knackas ned och lagas upp med kalkbruk. Avfärgning med kulturkalk färg. Murar tvättas lagas och avfärgas. Takfot, burspråk och fönster tvättas, skrapas och slipas och målas.

Tillkommande arbete, renovering av kungsbalkong.

Adress: Danderydsgatan 16

Beställare: BRF Näktergalen 21

Byggår: 1922

Tidsperiod: Våren 2022

Till toppen