Pågående, Lovö kyrka, Ekerö, Uppland

Projektbeskrivning

Omfogning av natursten i murverk. Putsning och avfärgning av putsytor.

Historia

Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä. Under en restaurering som gjordes under 1930-talet fann man nämligen runstenar som var från den tidigare hälften av 1100-talet

Dagens kyrka är ovanligt smal och avlång, detta beror på att den förlängts österut i två omgångar, dels på 1200-talet och dels på 1600-talet.

https://www.svenskakyrkan.se/ekero/lovo-kyrka

Adress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ  

Beställare: Kyrktak bygg och konsult AB

Byggår: Sent 1100-tal

Tidsperiod: Säsongen 2022 

Pågående, Danderydsgatan 16, Östermalm, Stockholm

Projektbeskrivning

Samtliga ytor högtryckstvättas. Svag puts knackas ned och lagas upp med kalkbruk. Avfärgning med kulturkalk färg. Murar tvättas lagas och avfärgas. Takfot, burspråk och fönster tvättas, skrapas och slipas och målas.

Tillkommande arbete, renovering av kungsbalkong.

Adress: Danderydsgatan 16

Beställare: BRF Näktergalen 21

Byggår: 1922

Tidsperiod: Våren 2022

Pågående, Gåsahagavägen 9b, Lidingö, Stockholm

Projektbeskrivning

Fräsa bort stänkputs, laga upp befintlig puts, avfärga i grå kulör, putsa om sockeln, slipa samt måla trädetaljer och plåtar med linoljefärg. Fönster tas in på verkstad för lagning och målas med linoljefärg.

Adress: Gåsahagavägen 9b

Beställare: Gustav Aspegren

Tidsperiod: Våren 2022

Pågående. Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Byta ut fönster till energiglas utan att påverka nuvarande utseende . Binda ihop nuvarande puts invändigt för att kunna behålla nuvarande utseende men att det ska vara hållbart. Byta ut frostsprängt tegel på utsidan.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: Hösten 2021

Wenngarns Slott etapp 2, Sigtuna

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av sydvästra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 2 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Höst 2021

Uddnäs gård, Järfälla

Projektbeskrivning

Slipa, kitta och måla fönster. Laga upp sprickor i takfoten samt måla med linoljefärg. Måla räcken med linolja. Laga upp och måla trä på balkong på fram och baksida. Fräsa ner, laga och avfärga fasad mot Syd. Laga upp fasad där det behövs. Slipa och olja in dörrar.

Norrtäljevägen, Svanberga

Projektbeskrivning

Tvättade av fasad och takfot, sedan skrapa och borsta bort löst sittande material. Takfot, stuprör, hängrännor och skorsten målades med linoljefärg. Fasaden lagades upp för att sedan avfärgas med kalkfärg. Bytte ut ruttet trä i fönster på vinden som sedan målades.

Adress: Norrtäljevägen, Svanbega, Norrtälje

Beställare: –

Byggår: –

Tidsperiod: Sommaren 2021

Brf Hinden, Esplanaden 23, Norrtälje

Projektbeskrivning

Tilläggsisolering utav 6 stycken gavlar med Serporoc fasadsystem. Gavlarnas socklar spritputsades och avfärgades, resterande gavlar lagades upp och avfärgades.

Adress: Esplanaden 23, Norrtälje

Beställare: Brf Hinden

Tidsperiod: Våren 2021

Villavägen, Lidingö

Projektbeskrivning

Fasaden hade mycket sprickor samt tjocka lager färg som inte trängt in i putsen som den ska. Vi fräste bort färg och ytputsen för att sen montera stålnät. Extra stålnät y ytputsen monterades för att minimera nya sprickor när trästommen rör sig. Sen putsades ny ytputs med nhl kalkbruk som komprimerades med rivbräda i masonit. Fasaden färgades med kiselit nhl-kalkfärg. Kalkbruk och kalkfärg från Målarkalk.

Adress: Villavägen, Lidingö

Beställare: –

Byggår: 1924

Tidsperiod: Oktober-November

Vapenstigen, Lidingö

Projektbeskrivning

Villan byggdes till 2017. Putsen på nybyggnationen var felaktigt utförd med sprickor till följd och med kladdig kalkfärg. Vi fräste bort två centimeter av gamla putsen och putsade nytt med Webers rotsystem.  Vi fräste även bort kalkfärgen på den äldre delen av huset eftersom putsen var för hård för att en kalkfärg ska fungera samt förstärkte hörn och smygar med webertherm putsbruk och glasfibernät. Hela villan avfärgas med Keim silikatfärg som tunnas ut och målas fler gånger för att få ett mer flammigt intryck.

Adress: Vapenstigen, Lidingö

Beställare:

Byggår:

Tidsperiod: Hösten 2020

Till toppen