Pågående, Fogning av Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden.

Projektbeskrivning

Vi har på vårat ramavtal med Stockholm stad fått i uppdrag att foga om hela det övre partiet av gasklocka 2, som ska bli ett yttre skal för en nyproducerad konserthall som ska byggas inuti klockan. Vi ska även fästa fast och laga upp alla stenmonument på byggnaden.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: 2022-2023

Wenngarns Slott, etapp 3, Sigtuna

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av nordöstra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 3 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Historia

Venngarns slott är ett slott som ligger nära Garnsviken ett par kilometer norr om Sigtuna, huvudsakligen uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. Huvudbyggnaden är cirka 2 200 kvadratmeter stor och området omfattar totalt cirka 37 hektar mark.[1]
Venngarn blev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel de la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott, dock ej så ståtligt och inte heller med en så magnifik trädgårdsanläggning som bilden i Suecian visar.
År 1681 reducerade kronan, men lät den ruinerade Magnus Gabriel De la Gardie bo kvar på slottet. Hans byggverksamhet och intresse för konst och litteratur kostade honom enorma summor. Magnus Gabriel De la Gardie var en av rikets största jordägare och han uppmuntrade förläningssystemet och stimulerade knappast till någon större sparsamhet. Förutom Venngarns slott byggde han och underhöll flera slott, såsom MakalösKarlbergs slott (om- och tillbyggnad), Läckö slottMariedals slott i VästergötlandJacobsdals slott (senare Ulriksdals slott), Kägleholm i Väringen, som brann ner 1712, idag en slottsruin i Örebro kommun i Närke och Höjentorp kungsgård i Västergötland.
Han drabbades av reduktionen år 1684 och merparten av hans slott och gods drogs in utom Venngarns slott, där han dog 1686. Venngarn är det enda slott som landets störste godsägare under 1600-talet, Magnus Gabriel De la Gardie, fick behålla efter Karl XI:s reduktion och han dog där 1686. Sedan dess har Venngarn antingen varit bostad åt landshövdingar i Uppsala eller varit utarrenderat. 1916 blev det alkoholistanstalt och förvaltningen låg i slottet med dess magnifika trapphall och målade barocktak. Senare ägare blev Lewi Pethrus-stiftelsen. Slottet är byggnadsminne.[2]

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Hösten 2022

Tullgarns slott, Kavaljersflygeln, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Vid nordöstra sidan om huvudaxeln står Kavaljersflygeln eller Kavaljershuset. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1840-talet under Oscar I med Georg Theodor Chiewitz som arkitekt. På platsen fanns en tidigare stallbyggnad som byggdes om och inreddes med gästrum för hovets kavaljerer, och inrymde senare tjänstgörande hovpersonal då kungligheter vistades på slottet. Då Gustav VI Adolf inte hade samma koppling till Tullgarn som sin far, beslutade han under 1960-talet att låta använda huset som semesterhem för hovets anställda.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1840-talet

Tidsperiod: Sommaren 2022

Tullgarns Slott, Värdshuset, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Värdshuset är vackert beläget i Tullgarns slottspark inrymt i en pittoresk byggnad från 1700-talet.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1727

Tidsperiod: Sommaren 2022

Lovö kyrka, Ekerö, Uppland

Projektbeskrivning

Omfogning av natursten i murverk. Putsning och avfärgning av putsytor.

Historia

Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä. Under en restaurering som gjordes under 1930-talet fann man nämligen runstenar som var från den tidigare hälften av 1100-talet

Dagens kyrka är ovanligt smal och avlång, detta beror på att den förlängts österut i två omgångar, dels på 1200-talet och dels på 1600-talet.

Mer info om kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/ekero/lovo-kyrka

Adress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ  

Beställare: Kyrktak bygg och konsult AB

Byggår: Sent 1100-tal

Tidsperiod: Säsongen 2022 

Danderydsgatan 16, Östermalm, Stockholm

Projektbeskrivning

Samtliga ytor högtryckstvättas. Svag puts knackas ned och lagas upp med kalkbruk. Avfärgning med kulturkalk färg. Murar tvättas lagas och avfärgas. Takfot, burspråk och fönster tvättas, skrapas och slipas och målas.

Tillkommande arbete, renovering av kungsbalkong.

Adress: Danderydsgatan 16

Beställare: BRF Näktergalen 21

Byggår: 1922

Tidsperiod: Våren 2022

Gåsahagavägen 9b, Lidingö, Stockholm

Projektbeskrivning

Fräsa bort stänkputs, laga upp befintlig puts, avfärga i grå kulör, putsa om sockeln, slipa samt måla trädetaljer och plåtar med linoljefärg. Fönster tas in på verkstad för lagning och målas med linoljefärg.

Adress: Gåsahagavägen 9b

Beställare: Gustav Aspegren

Tidsperiod: Våren 2022

Pågående. Fönsterrenovering av Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Byta ut fönster till energiglas utan att påverka nuvarande utseende . Binda ihop nuvarande puts invändigt för att kunna behålla nuvarande utseende men att det ska vara hållbart. Byta ut frostsprängt tegel på utsidan.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: Hösten 2021

Wenngarns Slott etapp 2, Sigtuna

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av sydvästra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 2 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Höst 2021

Uddnäs gård, Järfälla

Projektbeskrivning

Slipa, kitta och måla fönster. Laga upp sprickor i takfoten samt måla med linoljefärg. Måla räcken med linolja. Laga upp och måla trä på balkong på fram och baksida. Fräsa ner, laga och avfärga fasad mot Syd. Laga upp fasad där det behövs. Slipa och olja in dörrar.

Till toppen