Om Kulturfasader

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kulturfasader skapat 118 blogginlägg för.

Pågående, Fogning av Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden.

Projektbeskrivning

Vi har på vårat ramavtal med Stockholm stad fått i uppdrag att foga om hela det övre partiet av gasklocka 2, som ska bli ett yttre skal för en nyproducerad konserthall som ska byggas inuti klockan. Vi ska även fästa fast och laga upp alla stenmonument på byggnaden.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: 2022-2023

Dalarö Skans och Tullgarns slott

När vintern kom som ett brev på posten fick vi äran att arbeta inomhus på våra Ramavtal på Dalarö skans och Tullgarns slott.

På Dalarö har de haft problem med fukt och salter som vandrat i väggarna, så där la vi på en offerputs så att salterna enklare kan vandra i väggen utan att ta med sig putsen.

Tullgarns slott

Efter att ett kraftigt läckage från borggården in i korridorens sydvästra hörn
1979 så påbörjades en undersökning av vattenskadorna. 1998 renoverades det närliggande
köket och i samband med det så knackades större delen av putsen ned då det låg ”svallis”
längs med korridorsväggen. Ett problem som har löst med dränering av borggården som
utfördes 2007-2008.

Omfattning av arbetena:
Arbetena omfattade i stort:
– Igjutning av uppbilad del av golv med pigmenterad betong. Se ritning
– Murning med stortegel vid borthuggna delar av vägg mot väster.
– Montage av två inspektionsluckor i murning vid hålrum.
– Putslagning generellt hela rummet.

– Spårning av el-rör i murverk för framtida nödutgångsskylt.
– Putsning av nymurade delar.
– Avfärgning med vit Kalkfärg V väggar och tak.
– Målning av järn i vägg med linoljefärg.
– Slutstädning

Rivning av ställning påbörjad på Lovö Kyrka.

Nu har Byggnadsställningen börjat att rivas på tornet på Lovö Kyrka. Här ser man den nyförgylda mycket ovanliga spira med en tupp, en krona, ett jordklot och en sol, även det nylagda spåntaket som tjärats med tjära med iblandad Falu rödfärg börjar att glänsa i solljuset.

Länk till artikel om projektet: https://www.mitti.se/nyheter/mycket-att-tanka-pa-nar-lovo-kyrka-restaureras/repveA!8SaSJAcsQIIBfjErC@yH2Q/

Skyddsknackning på Strandvägen.

Vi har fått i uppgift att ta ner lös kalksten på en fastighet på Strandvägen.

Wenngarns Slott, etapp 3, Sigtuna

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av nordöstra fasaden på Wenngarns Slott. Etapp 3 av 4. Putslagning med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg våt. Fönstren restaurerades tillsammans med Fönster och Hantverk AB. Karmar slipades och trä lagas. Bleck och järn slipades rena och behandlades med blymönja innan målning med linoljefärg. Takfotslist i trä slipades, trä lagades och förankrades vid behov, målades sedan med linolja i samma kulör som fasaden. Fönsterbågar hakades av och kördes till verkstad. Bågarna skrapades trärena, trasigt glas byttes ut och så fick dom ny blyinfattning.

Historia

Venngarns slott är ett slott som ligger nära Garnsviken ett par kilometer norr om Sigtuna, huvudsakligen uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. Huvudbyggnaden är cirka 2 200 kvadratmeter stor och området omfattar totalt cirka 37 hektar mark.[1]
Venngarn blev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel de la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott, dock ej så ståtligt och inte heller med en så magnifik trädgårdsanläggning som bilden i Suecian visar.
År 1681 reducerade kronan, men lät den ruinerade Magnus Gabriel De la Gardie bo kvar på slottet. Hans byggverksamhet och intresse för konst och litteratur kostade honom enorma summor. Magnus Gabriel De la Gardie var en av rikets största jordägare och han uppmuntrade förläningssystemet och stimulerade knappast till någon större sparsamhet. Förutom Venngarns slott byggde han och underhöll flera slott, såsom MakalösKarlbergs slott (om- och tillbyggnad), Läckö slottMariedals slott i VästergötlandJacobsdals slott (senare Ulriksdals slott), Kägleholm i Väringen, som brann ner 1712, idag en slottsruin i Örebro kommun i Närke och Höjentorp kungsgård i Västergötland.
Han drabbades av reduktionen år 1684 och merparten av hans slott och gods drogs in utom Venngarns slott, där han dog 1686. Venngarn är det enda slott som landets störste godsägare under 1600-talet, Magnus Gabriel De la Gardie, fick behålla efter Karl XI:s reduktion och han dog där 1686. Sedan dess har Venngarn antingen varit bostad åt landshövdingar i Uppsala eller varit utarrenderat. 1916 blev det alkoholistanstalt och förvaltningen låg i slottet med dess magnifika trapphall och målade barocktak. Senare ägare blev Lewi Pethrus-stiftelsen. Slottet är byggnadsminne.[2]

Adress: Wenngarns Slott

Beställare: Sisyfos

Byggår: 1670

Tidsperiod: Hösten 2022

Tullgarns slott, Kavaljersflygeln, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Vid nordöstra sidan om huvudaxeln står Kavaljersflygeln eller Kavaljershuset. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1840-talet under Oscar I med Georg Theodor Chiewitz som arkitekt. På platsen fanns en tidigare stallbyggnad som byggdes om och inreddes med gästrum för hovets kavaljerer, och inrymde senare tjänstgörande hovpersonal då kungligheter vistades på slottet. Då Gustav VI Adolf inte hade samma koppling till Tullgarn som sin far, beslutade han under 1960-talet att låta använda huset som semesterhem för hovets anställda.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1840-talet

Tidsperiod: Sommaren 2022

Tullgarns Slott, Värdshuset, Södermanland

Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Värdshuset är vackert beläget i Tullgarns slottspark inrymt i en pittoresk byggnad från 1700-talet.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1727

Tidsperiod: Sommaren 2022

Vi söker Murare i Stockholm

Vi söker murare för anställning alternativt inhyrning. Just nu har vi lediga jobb inom murning. Är du Murare med minst 3 års arbetserfarenhet kan svenska eller engelska, gillar äldre byggnader. Vill ha ett varierande jobb i spännande miljö.  Ansök redan idag!

Vi anställer med fördel lag om två personer där minst en kan svenska/engelska.

Vi är ett familjeföretag som jobbar med fasadrenovering av byggnader med ett kulturhistoriskt värde i och runt Stockholm. Ingen nyproduktion utan vi restaurerar fasader av kalkbruk/kalkfärg och arbetar med linoljefärger enligt gamla traditioner. Byter ut trasigt tegel och utför omfogning av tegel samt stenfasader oftast med mer dekorativ inslag.

Tillbakablick från förra årets projekt

Här kommer några bilder från förra årets stora projekt. Renoveringen av gjutjärnsfönster och installation av nya energiglas i Gasklocka 2, Norra Djurgården i Stockholm. Gasklockan ska bli en konserthall, där Björn Ulveus ”pop-house” kommer stå för driften.

Se mer, klicka här

Till toppen