Om Kulturfasader

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kulturfasader skapat 123 blogginlägg för.

Pågående, Kontorsvillan, Norra Djurgårdstaden, Stockholm

Projektbeskrivning

Vi har fått i uppdrag att restaurera kontorsvillan i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget är uppfräschning av samtliga ytskikt. Vi ska foga om fogar som är i dåligt skick, tvätta av fasaderna och fasadstenar, foga om och byta ut dåliga stenar på skorstenar, måla om taket, göra fönster och träkonstruktioner trärean för att sedan målas om dem med linoljefärg.

Historia

Your Content Goes Here

Adress: Bobergsgatan 

Beställare: Stockholms stad

Byggår:

Tidsperiod: Vår – Sommar 2024

Turinge kyrka, Nykvarn

Alltid kul med återbesök, speciellt när det ser ut som när man lämnade det för 12 år sedan. 2012 fick vi chansen att renovera Turinge kyrka i Nykvarn.

Pågående, Kungsgården Rosersbergs Slott

Projektbeskrivning

Kungsgården på Rosersberg Slott hade mycket sprickor och var i allmänt dåligt skick. Putsen knackades ned helt. Underliggande var både trästomme och murverk. Hela huset nätades och vissa partier murades upp på nytt. Efter grundning och utstockning påfördes en slätriven ytputs som sedan kalkades. Fönster och plåtar målades med linoljefärg och nya stuprör monterades.

Redan före 1275 fanns tre torp på egendomen. Det var Luttergärde, Norrboda och Snarsaetra. Torpställena finns kvar men Norsa gård försvann, troligen under slutet av 1600-talet. Gabriel Bengtsson Oxenstierna ärvde egendomen 1591. Han döpte om den till Rosersberg för att hedra sin mor Sigrid, dotter till Gustav Johansson Tre Rosor. År 1634 lät han även uppföra slottet som stod färdigt fyra år senare.

Historia

Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Norrsunda församling i Sigtuna kommun, ungefär en mil sydväst om Arlanda flygplats.

Ursprunget till Rosersbergs slott är den medeltida huvudgården Norsa. Egendomen Rosersberg tillkom genom sammanslagning av egendomarna Norsa, Skänninge, Tjurgården och Svartsätra. Gården Norsa låg ursprungligen på kullen öster om Oxstallet, strax norr om den allé som i dag leder fram till slottet.

Adress: Rosersbergs Slott

Beställare:  Statens fastighetsverk

Byggår: 1600-tal

Tidsperiod: Hösten 2023

Stenvillan Dalarö Skans

Projektbeskrivning

   Förutsättningar:

Mindre villa med kalkad puts på ö i ett utsatt läge. Slätriven ytputs lagad och riven ovan gamla färglager och diverse inre utstockningar av hårdare bruk. Ytputsen har partiellt släppt eller visar bom. Kalkfärgen är allmänt vittrad och vissa partier angripen av alger. 

   Utförande:

Samtliga fasadytor känns över och knackas där ytputsen visar symtom på att vara bom. Sedan fräses skadorna för att få god greppyta för ny ytputs. Därefter högtryckstvättas fasaderna och partier med alger tvättas med algtvätt. Utstockning sker med Kalkbruk NHL5 0-4 mm. Ytputs av Kalkbruk NHL5 0-1mm som vattrivs in i underlaget och filtas ihop. Avfärgas med kalkfärg våt. Kallasfalt på sockeln.

Historia

Dalarö skans byggdes i huvudsak under senaste delen av 1600-talet och början av 1700-talet som ett led i försvaret av Stockholm och där Erik Dahlberg var en av männen bakom fästningens tillkomst. Skansen blev aldrig inblandad i regelrätta strider men spelade en aktiv roll, bland annat som nödhamn för fartyg. Intresset för Skansens tillstånd växlade i takt med Sveriges utrikespolitiska läge, den blev tidigt omodern och avskrevs i princip som fästningsanläggning redan 1854. 1926 överfördes skansen till Byggnadsstyrelsen och blev förklarad som byggnadsrninne 1935.

Adress: Dalarö Skans

Beställare: Maria Lorentzi, Statens Fastighetsverk 

Byggår: 1700-tal

Tidsperiod: Hösten 2023

Erstabatteriet på Landsort

Projektbeskrivning

Diverse arbeten med kalkutfällningar i betongen inuti Erstabetteriet, Behandling och målningsarbeten på rostangripna järn.

Historia

Erstabatteriet på Landsort var i bruk från 1977 till 2000. Det är en i huvudsak platsgjuten
betongkonstruktion grundlagd på berg, där de två mellanvåningarna är en separat avvibrerad
konstruktion med prefabricerade håldäcksbjälklag och gjutna väggar. Vissa väggar och golv är klädda
med andra material.

Adress: Landsort

Beställare: Statens Fastighetsverk

Byggår: 1977

Tidsperiod: Hösten 2023

Fönsterrenovering av Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Gammalt glas och fog bilades bort. Bågens insida blästrades. Ny energiglaskassett monterades och fogades ihop med bågen. Allt arbete skedde från lift.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: Hösten 2021 & sommaren 2023

Restaurering av murverk på Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Projektbeskrivning

Vi fick på vårat ramavtal med Stockholm stad uppdraget att foga om hela det övre partiet av gasklocka 2, som ska bli ett yttre skal för en nyproducerad konserthall som ska byggas inuti klockan. Vi fäste även fast, lagade upp och tvättade alla stenmonument. Invändig puts lagades med kalkbruk och förstärktes med hjälp av vattenglas som sprejades över fasader.  När arbetet med puts och murverk var klart byggde vi väderskydd över krön för att skydda invändiga fasader till det att nya taket monteras. Projektet höll på under två säsonger.

Historia

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/05/gasklocka-2-i-norra-djurgardsstaden-omvandlas-till-ny-scen/

Adress: Norra Djurgårdsstaden

Beställare: Stockholm stad

Byggår: 1899

Tidsperiod: 2022-2023

Dalarö Skans och Tullgarns slott

När vintern kom som ett brev på posten fick vi äran att arbeta inomhus på våra Ramavtal på Dalarö skans och Tullgarns slott.

På Dalarö har de haft problem med fukt och salter som vandrat i väggarna, så där la vi på en offerputs så att salterna enklare kan vandra i väggen utan att ta med sig putsen.

Tullgarns slott

Efter att ett kraftigt läckage från borggården in i korridorens sydvästra hörn
1979 så påbörjades en undersökning av vattenskadorna. 1998 renoverades det närliggande
köket och i samband med det så knackades större delen av putsen ned då det låg ”svallis”
längs med korridorsväggen. Ett problem som har löst med dränering av borggården som
utfördes 2007-2008.

Omfattning av arbetena:
Arbetena omfattade i stort:
– Igjutning av uppbilad del av golv med pigmenterad betong. Se ritning
– Murning med stortegel vid borthuggna delar av vägg mot väster.
– Montage av två inspektionsluckor i murning vid hålrum.
– Putslagning generellt hela rummet.

– Spårning av el-rör i murverk för framtida nödutgångsskylt.
– Putsning av nymurade delar.
– Avfärgning med vit Kalkfärg V väggar och tak.
– Målning av järn i vägg med linoljefärg.
– Slutstädning

Rivning av ställning påbörjad på Lovö Kyrka.

Nu har Byggnadsställningen börjat att rivas på tornet på Lovö Kyrka. Här ser man den nyförgylda mycket ovanliga spira med en tupp, en krona, ett jordklot och en sol, även det nylagda spåntaket som tjärats med tjära med iblandad Falu rödfärg börjar att glänsa i solljuset.

Länk till artikel om projektet: https://www.mitti.se/nyheter/mycket-att-tanka-pa-nar-lovo-kyrka-restaureras/repveA!8SaSJAcsQIIBfjErC@yH2Q/

Till toppen