Projektbeskrivning

Omfogning av natursten i murverk. Putsning och avfärgning av putsytor.

Historia

Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä. Under en restaurering som gjordes under 1930-talet fann man nämligen runstenar som var från den tidigare hälften av 1100-talet

Dagens kyrka är ovanligt smal och avlång, detta beror på att den förlängts österut i två omgångar, dels på 1200-talet och dels på 1600-talet.

Mer info om kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/ekero/lovo-kyrka

Adress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ  

Beställare: Kyrktak bygg och konsult AB

Byggår: Sent 1100-tal

Tidsperiod: Säsongen 2022