Per Eneland
VD

0702- 52 52 52
Per@Kulturfasader.se

Per har gedigen och god kunskap i branchen. Har verkat som arbetsledare samt delägare i Åby Fasad AB i 25år. Grundare samt VD för Svenska Kulturfasader AB sedan 2008.

Per ansvarar främst för konsultation, projektledning, personal, inköp och ekonomi.

Kristofer Eneland
Projektchef

0733- 18 69 79
kristofer@kulturfasader.se

Kristofer har varit med sedan starten 2008. Har främst arbetat inom projektledning, platschef, samt med drift och inköp. Ansvarar för Arbetsmiljö, kvalitet och miljöfrågor.

Patrik Eneland
Platschef

0733- 26 52 52
patrik@kulturfasader.se

 

Patrik kom in i Svenska Kulturfasader AB efter avslutade studier inom fastighetsförvaltning på Malmö högskola 2010. Patrik ansvarar främst som planerande platschef med drift och inköp.