Projektbeskrivning

Samtliga ytor högtryckstvättas. Svag puts knackas ned och lagas upp med kalkbruk. Avfärgning med kulturkalk färg. Murar tvättas lagas och avfärgas. Takfot, burspråk och fönster tvättas, skrapas och slipas och målas.

Tillkommande arbete, renovering av kungsbalkong.

Adress: Danderydsgatan 16

Beställare: BRF Näktergalen 21

Byggår: 1922

Tidsperiod: Våren 2022