Svenska Kulturfasader AB har vunnit ännu ett viktigt ramavtal. Denna gång med Stockholms Stad för murningsarbeten i Norra Djurgårdsstaden. Ramavtalet sträcker sig i två år med möjlig förlängning 1+1 år. Det här är ännu ett steg i rätt riktning och i linje med vår verksamhet.

Vi är välorienterade med området och den kulturellt värdefulla miljön. Vi ser fram emot trevliga år med gott samarbete!