Fasadmålning

Träfasad målad med falurödfärg

Vi använder främst: Kalkfärg, silikatfärg, slamfärger, linoljefärg, blymönja, järnvitriol och ekotäck.

Vi undersöker noggrant underlaget. Vid fasadmålning är det några parametrar som är viktigt att ta hänsyn till. Täthet och sug i en putsfasad. Gamla färglager, fukthalt och eventuell röta i en träfasad. Allt för många fasader har målats med fel typ av färg med färgsläpp, frostsprängning och röta till följd.

Vi gillar att få med helheten i våra projekt. Vi är vana att måla med oss stuprör, plåtar osv. Vi undersöker att tidigare färglagren sitter och vi vet vilken typ av färg som ska användas för att nå ett hållbart resultat.