Efter att ett kraftigt läckage från borggården in i korridorens sydvästra hörn
1979 så påbörjades en undersökning av vattenskadorna. 1998 renoverades det närliggande
köket och i samband med det så knackades större delen av putsen ned då det låg ”svallis”
längs med korridorsväggen. Ett problem som har löst med dränering av borggården som
utfördes 2007-2008.

Omfattning av arbetena:
Arbetena omfattade i stort:
– Igjutning av uppbilad del av golv med pigmenterad betong. Se ritning
– Murning med stortegel vid borthuggna delar av vägg mot väster.
– Montage av två inspektionsluckor i murning vid hålrum.
– Putslagning generellt hela rummet.

– Spårning av el-rör i murverk för framtida nödutgångsskylt.
– Putsning av nymurade delar.
– Avfärgning med vit Kalkfärg V väggar och tak.
– Målning av järn i vägg med linoljefärg.
– Slutstädning