När vintern kom som ett brev på posten fick vi äran att arbeta inomhus på våra Ramavtal på Dalarö skans och Tullgarns slott.

På Dalarö har de haft problem med fukt och salter som vandrat i väggarna, så där la vi på en offerputs så att salterna enklare kan vandra i väggen utan att ta med sig putsen.