Projektbeskrivning

Fräsa bort stänkputs, laga upp befintlig puts, avfärga i grå kulör, putsa om sockeln, slipa samt måla trädetaljer och plåtar med linoljefärg. Fönster tas in på verkstad för lagning och målas med linoljefärg.

Adress: Gåsahagavägen 9b

Beställare: Gustav Aspegren

Tidsperiod: Våren 2022