Projektbeskrivning

Slipa, kitta och måla fönster. Laga upp sprickor i takfoten samt måla med linoljefärg. Måla räcken med linolja. Laga upp och måla trä på balkong på fram och baksida. Fräsa ner, laga och avfärga fasad mot Syd. Laga upp fasad där det behövs. Slipa och olja in dörrar.