Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Vid nordöstra sidan om huvudaxeln står Kavaljersflygeln eller Kavaljershuset. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1840-talet under Oscar I med Georg Theodor Chiewitz som arkitekt. På platsen fanns en tidigare stallbyggnad som byggdes om och inreddes med gästrum för hovets kavaljerer, och inrymde senare tjänstgörande hovpersonal då kungligheter vistades på slottet. Då Gustav VI Adolf inte hade samma koppling till Tullgarn som sin far, beslutade han under 1960-talet att låta använda huset som semesterhem för hovets anställda.

Adress: Tullgarns slott,värdshuset. Södermanland

Beställare: Statens fastighetsverk

Byggår: 1840-talet

Tidsperiod: Sommaren 2022