Projektbeskrivning

Diverse arbeten med kalkutfällningar i betongen inuti Erstabetteriet, Behandling och målningsarbeten på rostangripna järn.

Historia

Erstabatteriet på Landsort var i bruk från 1977 till 2000. Det är en i huvudsak platsgjuten
betongkonstruktion grundlagd på berg, där de två mellanvåningarna är en separat avvibrerad
konstruktion med prefabricerade håldäcksbjälklag och gjutna väggar. Vissa väggar och golv är klädda
med andra material.

Adress: Landsort

Beställare: Statens Fastighetsverk

Byggår: 1977

Tidsperiod: Hösten 2023