Projektbeskrivning

Kungsgården på Rosersberg Slott hade mycket sprickor och var i allmänt dåligt skick. Putsen knackades ned helt. Underliggande var både trästomme och murverk. Hela huset nätades och vissa partier murades upp på nytt. Efter grundning och utstockning påfördes en slätriven ytputs som sedan kalkades. Fönster och plåtar målades med linoljefärg och nya stuprör monterades.

Redan före 1275 fanns tre torp på egendomen. Det var Luttergärde, Norrboda och Snarsaetra. Torpställena finns kvar men Norsa gård försvann, troligen under slutet av 1600-talet. Gabriel Bengtsson Oxenstierna ärvde egendomen 1591. Han döpte om den till Rosersberg för att hedra sin mor Sigrid, dotter till Gustav Johansson Tre Rosor. År 1634 lät han även uppföra slottet som stod färdigt fyra år senare.

Historia

Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Norrsunda församling i Sigtuna kommun, ungefär en mil sydväst om Arlanda flygplats.

Ursprunget till Rosersbergs slott är den medeltida huvudgården Norsa. Egendomen Rosersberg tillkom genom sammanslagning av egendomarna Norsa, Skänninge, Tjurgården och Svartsätra. Gården Norsa låg ursprungligen på kullen öster om Oxstallet, strax norr om den allé som i dag leder fram till slottet.

Adress: Rosersbergs Slott

Beställare:  Statens fastighetsverk

Byggår: 1600-tal

Tidsperiod: Hösten 2023