Projektbeskrivning

   Förutsättningar:

Mindre villa med kalkad puts på ö i ett utsatt läge. Slätriven ytputs lagad och riven ovan gamla färglager och diverse inre utstockningar av hårdare bruk. Ytputsen har partiellt släppt eller visar bom. Kalkfärgen är allmänt vittrad och vissa partier angripen av alger. 

   Utförande:

Samtliga fasadytor känns över och knackas där ytputsen visar symtom på att vara bom. Sedan fräses skadorna för att få god greppyta för ny ytputs. Därefter högtryckstvättas fasaderna och partier med alger tvättas med algtvätt. Utstockning sker med Kalkbruk NHL5 0-4 mm. Ytputs av Kalkbruk NHL5 0-1mm som vattrivs in i underlaget och filtas ihop. Avfärgas med kalkfärg våt. Kallasfalt på sockeln.

Historia

Dalarö skans byggdes i huvudsak under senaste delen av 1600-talet och början av 1700-talet som ett led i försvaret av Stockholm och där Erik Dahlberg var en av männen bakom fästningens tillkomst. Skansen blev aldrig inblandad i regelrätta strider men spelade en aktiv roll, bland annat som nödhamn för fartyg. Intresset för Skansens tillstånd växlade i takt med Sveriges utrikespolitiska läge, den blev tidigt omodern och avskrevs i princip som fästningsanläggning redan 1854. 1926 överfördes skansen till Byggnadsstyrelsen och blev förklarad som byggnadsrninne 1935.

Adress: Dalarö Skans

Beställare: Maria Lorentzi, Statens Fastighetsverk 

Byggår: 1700-tal

Tidsperiod: Hösten 2023