Projektbeskrivning

Putsen hade massa sprickor samt tjocka lager kalkfärg som inte trängt in i putsen ordentligt. Vi fräser bort färg och ytputs. När det är klart monterar vi stålnät innan ytputs av nhl kalkbruk. Stuck lagas och avfärgas.

Adress: Villavägen, Lidingö

Beställare: –

Byggår: 1924

Tidsperiod: Oktober-November

There are no photos with those IDs or post 4128 does not have any attached images!