Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Historia

Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1500-talet, i sten och tegel. Från början bestod kyrkan av samma långhus som idag, men med ingång i söder. Det fanns tre fönster, ett på var långvägg, samt ett där nuvarande ingång finns. Koret var smalare och två meter kortare än idag. Vi vet inte mycket om sakristian som fanns före den nuvarande mer än att den var av sten och mycket mindre. 1763 skrev dåvarande kyrkoherde för Grebo och Värna, Lindblom, till landshövdingen och domkapitlet och bad om en ny kyrka för båda församlingarna tillsammans. Grebo och Värna kyrkor var nämligen i väldigt dåligt skick. Allmogen satte sig dock emot både rivning och sammanslagning av församlingarna.
Mer info: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713849

Adress: Värna Kyrka. Östergötland

Beställare: Åtvids Församling

Byggår: Omnämns första gången 1361

Tidsperiod: Sommaren 2015