Projektbeskrivning

Fasaden högtryckstvättades med hetvatten, bomputs och sprickor nedbilades, upplagning med b-bruk lika befintligt samt avfärgning med Keim Soldalit silikatfärg. Intagsporten flyttad från gaveln till långsidan. Tilläggsbeställning av Likboden utförande lika Värmekyrkan samt ommåling av tak.

Historia

Politikerna beslutade på 1980-talet att det unika området som nu kallas ”Industrilandskapet” skulle bevaras och få nya funktioner. Området har stort kulturhistoriskt värde och har successivt renoverats och utvecklats med nya moderna verksamheter.

Flygeln och Värmekyrkan som tidigare var Holmens maskinhall och ångpannecentral tillhör idag Louis De Geer. Alla byggnader är omgjorda till moderna konsert- och konferenslokaler.

Länk: http://www.upplev.norrkoping.se/vad+%E4r+industrilandskapet%3F__.html

Adress: Källvindsg. 1

Beställare: Magnus Nilsson, Eventfastigheter i Norrköping

Byggår: 1927

Tidsperiod: Hösten 2011