Projektbeskrivning

Förgyllning av kors och kula. Ny kopparplåt på torntak. Nya fotrännor i plåt på långskeppet. Fönster restaureras, målas med linoljefärg. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med Keim silikatfärg.1

Historia

Adress: Vånga Kyrka, Skärblacka

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings kyrkliga samfällighet

Byggår: 1962

Tidsperiod: Sommaren 2016