Projektbeskrivning

Befintlig träfasad borstades ren med stålborste samt tvättades, målning med Falu rödfärg, snickeridetaljer målades med linoljefärg.

Historia

Ulvsättra är en gammal gård och var känd som kyrkogods redan i början av 1500-talet. Jordbruk har bedrivits fram till 1900-talet, men den har också arrenderats av högre ämbetsmän och grosshandlare från Stockholm. Gården har ägts av Bolinders Fabriks AB och övertogs av Järfälla kommun 1969. Jordbruket upphörde 1971.

Adress: Ulvsättra Gård, Järfälla

Beställare: Järfälla Kommun, Jan Thelenius

Byggår: Början av 1500-talet

Tidsperiod: Hösten 2010