Projektbeskrivning

Restaurering med kalkbruk och kalkfärg, all plåt kontrollerades och ändrades så att dess funktion säkerställdes.

Ny rustisering på nedre del av torn.

Nytillverkning av stuckdetaljer på tornlist samt nya infästningar på samtliga.

Historia

Adress: Turinge kyrka, Nykvarn

Beställare: Turinge-Taxinge Församling

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Våren/sommaren 2012