Projektbeskrivning

Restaurering av Puts, fönster och plåtarbeten m,m

Historia

Tekniska museet är ett teknikhistoriskt museum beläget vid Museivägen 7 i Museiparken på Gärdet i Stockholm. Museet grundades som förening 1923, organiserades som en stiftelse 1948 och har fått statliga anslag sedan 1965. Nuvarande byggnad ritades av arkitekt Ragnar Hjorth och stod färdig 1936.https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_museet

Adress: Museivägen 7, Stockholm

Beställare: Peter Skogh Tekniska Museet

Byggår: 1936

Tidsperiod: Vår-Höst 2016