Projektbeskrivning

Restaurering utav putsfasader. Upplagning med kalkbruk, avfärgning med kulturkalkfärg

Historia

Beställare: Magnus Nilsson, Etablering Norrköping AB

Tidsperiod: Hösten 2014