Projektbeskrivning

Fasadernas utsidor sanerades från asbestfärg av behörig saneringsfirma för att sedan putsas med lufthårdnande kalkbruk, fasaderna avfärgades med platsblandad gotlandskalk, insida väggar saneringsfrästes ned då dessa bestod av latexfärg för att sedan putsas med kalkbruk för att avfärgas med platsblandad gotlandskalk, betonggolv bilades bort för att frilägga sandsten samt gravhällar.

Historia

Gravkoret uppfördes 1777 av familjen Stierneld på Skattmansö herrgård. Under byggnaden finns ett gravvalv med likkistor. Gravkoret är beläget på Vittinge kyrkogård på kyrkans södra sida. Koret är friliggande på en mindre kulle. Det är uppfört i nyklassicistisk stil med drag av rokoko.

Beställare: Bo Temnues

Tidsperiod: Hösten 2011

Adress: Vittinge Kyrka

Byggår: 1777