Projektbeskrivning

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten,bomputs och sprickor bilades ned,upplagning med kalkbruk samt avfärgning med kalkfärg. Restaurering av fönster samt målning med linoljefärg. Taken högtryckstvättades med hetvatten och plåtdetaljer byttes ut.Dräneringsarbeten utfördes runt ena huset.

Historia

Villa Solbackas äldsta delar är från 1600-talet, i källaren finns ett vackert tunnvalv i tegel. Här fanns en krog ända fram till 1830-talet. Vintervägen mot Enköping och Västerås gick över Görvälnsfjärdens isar och på sommaren fungerade den som sjökrog för resande mellan Stockholm och Uppsala. En period under 1800-talets slut låg även Görvälns skola här, innan Solbacka blev privatbostad.

Solbacka annex uppfördes 1928 till 1929. Mauritz Sahlins dotter Lotty bodde då med maken, generalen och adjutanten Torsten Friis, i Solbacka under somrarna. Sällskapslivet var omfattande Gustav VI Adolf räknades för övrigt till umgänget och för att kunna härbärgera alla gäster byggdes Annexet.

Adress: Solbacka Krog och Annex

Beställare: Statens Fastighetsverk, Jan Thelenius

Byggår: 1830

Tidsperiod: Hösten 2008