Projektbeskrivning

Fasderna högtryckstvättades med hetvatten, bomputs och sprickor nedbilades, upplagning med kalkbruk spritputsning med kornstorlek lika befintlig därefter avfärgning med traditionell Gotlandskalk. Socklar av puts avfärgades med kallasfalt

Historia

På 1750-talet ägdes Görväln av Pehr Carlsköld som bland annat planterade lindallén och anlade ett tegelbruk vid Bruket. De två svängda paviljongerna blev klara 1763, under Eva Bielkes tid. Den ena av dem kröntes av en vindflöjel, som idag sitter på norra flygeln. Under nästan hela 1800-talet ägdes Görväln av släkten Björkman, som lade ned mycket arbete och pengar på gården. Huvudbyggnadens vindsvåning är ett exempel på det, liksom stallet och trädgårdsmästarbostaden. Björkmans blev för övrigt de första icke-adliga ägarna.

Adress:

Beställare:

Byggår:

Tidsperiod: