Projektbeskrivning

Vi fräste bort putsytan och la på nytt putsskikt med kalkbruk, avfärgningen skedde med platsblandad Gotlandskalk.

Historia

Under 1700-talet fanns på tomten en gård uppförd av skeppstimmermannen Mats Berg. Från slutet av århundradet och fram till 1877 står tomten obebyggd. Detta år uppför dåvarande ägaren muraren J. F. Åkerlind stenhuset som finns idag.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergspr%C3%A4ngargr%C3%A4nd

Adress: Skånegatan 110, Bergsrängargränd 3

Beställare: Stadsholmen, Ulrika Bask

Byggår: 1877

Tidsperiod: Hösten 2009