Projektbeskrivning

Nedbilning av sockel, förstärkning samt nyputs. Putsfasad: Fräsning av putsytor, ny putsyta av kalkbruk samt avfärgning med kulturkalkfärg. Träfasad: Färgborttagning med Speedheater, rötskadat trä byttes mot friskt samt målning med linoljefärg. Tak: Befintliga betongpannor, läkt och papp revs, sedan monterades ny papp, läkt och lertegel. Alla plåtdetaljer byttes mot nytt.

Historia

Mitt emellan fyra gravfält ligger Skälby gård. Som gårdsnamn har Skälby gård funnits sedan 1500-talet, men den nuvarande huvudbyggnaden byggdes 1802. Den fyllde alltså 200 år för några år sedan. På 1500-talet var Skälby en by med två gårdar, Östergården och Västergården. 1599 betalade Västergårdens ägare, bonden Anders Eriksson, socknens högsta förmögenhetsskatt. Huvudbyggnaden köptes av Järfälla Kommun 1949.

Länk: http://www.skalbygard.se

Adress: Skälby Gårds Väg 20, Järfälla

Beställare: Järfälla Kommun, Jan Thelenius

Byggår: 1802

Tidsperiod: Hösten 2010