Projektbeskrivning

Fasadernas ytputs frästes ned, högtryckstvättades med hetvatten, bomputs samt sprickor nedbilades, upplagning med kalkbruk samt avfärgning med kalkfärg.

Historia

Säby gård är en herrgård i Järfälla kommun, Stockholms län.Säby gård byggdes på 1650-talet. Stallet ska ha uppförts på 1890-talet.

Stallet är beläget på norra sidan om alle´n som löper upp mot mangården. Det är uppfört i 1,5 våning, har en sockel av tuktad sten och slätputsad stomme av tegel. Fasaden pryds av vitputsade pilastrar, den putsaden nedre våningen avslutas med en profilerad gesims. Dörr och fönsteröppningar är stickbågiga och fönsteromfattningarna är avfasade.

Adress: Säby Gård

Beställare: Jan Thelenius, Järfälla kommun

Byggår: 1800-talets slut

Tidsperiod: Sommaren 2011