Projektbeskrivning

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten, bomputs och sprickor nedbilades, upplagning med kalkbruk därefter avfärgning med traditionell Gotlandskalk. Översyn samt reparation av tak, ommålning av stuprör m.m.

Historia

Landshövdingsresidenset i Falun i Dalarna inköptes av staten 1812. Byggnaden uppfördes troligen någon gång mellan 1730 och 1734 för rådmannen Olof Engström och hans hustru Christina Trotzig. Vid de stora bränderna i Falun 1761 skadades bohag och ekonomibyggnaderna svårt medan huvudbyggnaden och dess flyglar i tegel klarade sig relativt bra.

Länk: http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/w_dalarnas_lan/

Adress: Åsgatan 51, Falun

Beställare: Statens Fastighetsverk, Jörgen Hammarstedt

Byggår: 1730-1734

Tidsperiod: Sommar – Höst 2010