Projektbeskrivning

Källaren uppvisade vissa salt och vittringsproblem. Uppdraget var att tolka orsaken samt att knacka ut söndervittrade tegelstenar och byta dem mot nya.

Historia

Prästgatan 9 i Gamla stan, Stockholm står på en tegelkällare som troligen är medeltida. Byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver att den vårdas med rätt metoder och material. Källaren består av naturstensmurar och väggar/valv delvis bestående av vad som troligen är medeltida stortegel.

Adress: Prästgatan 9, Gamla stan , Stockholm

Beställare: Rolf Walter Fastigheter

Tidsperiod: Vinter 2014