Projektbeskrivning

Restaurering av fasader med kalkbruk, avfärgning med KEIM Purkristalat (silikatfärg)

Historia

Kyrkans äldsta del är med all säkerhet från slutet av 1100- talet och enligt tradition byggd av överblivna kalkstensrester från uppförandet av den äldre domkyrkan i Linköping. En genomgripande ombyggnad år 1885 satte helt prägel på kyrkan och kom att dölja dess äldre partier under ett tjockt putslager.
Mer info: http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/ostrahargskyrka

Adress: Östra Harg Kyrka. Östergötland

Beställare: Åkerbo Församling

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Sommaren 2015