Projektbeskrivning

Förgyllning av kula och kors. Nytt takspån på alla takytor. Lanternin samt alla fönster restaureras, målas med linolja. Fasaden sandblästras, ny ytputs påföres samt avfärgning med KEIM Purkristalat (silikatfärg), 2 gånger.

Historia

Kyrkan är byggd av gråsten på 1100-talet och tillbyggdes redan under medeltiden. Av den tidigromanska kyrkan hittas spår i huggen sten vars ornamentik stämmer överens med andra tidiga östgötska kyrkor såsom i Vårdsberg, Örberga och Östra Skrukeby, men i plantyp är långhuset av senromansk karaktär och har sina likheter i Furingstads och Tingstads kyrka, tillbyggnader skedde mot 1300-talets slut, då tegelvalv, sakristia och nytt kor uppfördes. På 1400-talet lär vapenhuset ha tillkommit. Nuvarande kyrktornet uppfördes av murmästaren och linköpingsbon Måns Månsson Lindgren under åren 1773-1775.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_Eneby_kyrka

Adress: Finspångsvägen, 602 10, Norrköping

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Mars- Augusti 2014