Projektbeskrivning

Fasaderna lagades med hydrauliskt kalkbruk och avfärgades med linoljefärg. Nytt tätskikt på balkonger. Fönsterbågar och karm slipades rena och målades. Plåtar slipades rena från färg och grundades med rostkyddsfärg innan linoljan.  Sockel av sten blästrades.

Historia

Adress: Nybrokajen 15, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Tidsperiod: Hösten 2017