Projektbeskrivning

Fasaden lagades med hydrauliskt kalkbruk och målades med linoljefärg. Balkongerna fick nytt tätskikt. Järnbalustrader på balkonger grundades med blymönja innan linoljan. Fönsterbågar och karm slipades rena från färg och målades. Gammal färg på plåtar skrapades/slipades bort för att sedan grundas med rostkyddsfärg. Sockeln av sten blästrades försiktigt.

Historia

Nybrokajen 15, är ett elegant putsat hus från 1882 och påminner om ett litet privatpalats. Fasaden är detaljerad utan att verka överlastad. Ritat av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien som bland annat ritat monumentalbyggnader som Grand Hotell och Gamla Jernkontoret.
Se mer om bröderna Kumlien här: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0013577_01.pdf

Adress: Nybrokajen 15, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Tidsperiod: Hösten 2017