Projektbeskrivning

Fasaderna var i relativt bra skick och avfärgade med kalkfärg. Lagningar utstockades med lufthårdnande kalkbruk, för att sedan spritputsas med 8mm kalkspritputs. Avfärgningen utfördes med våtblandad kalkfärg med sista strykningen Gotlandskalk. Tak tvättades rena och plåtdetaljer målades.

Historia

Man tror att ritningarna till huvudbyggnaden och flyglarna gjordes av Jean de la Valle, en av 1600-talets stora arkitekter. Han har bland annat ritat Riddarhuset i Stockholm.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rv%C3%A4lns_slott

Adress:

Beställare:

Byggår:

Tidsperiod: