Projektbeskrivning

Omfogning av naturstenspartier, norra och södra tornet.

Historia

Riksmuseets stora byggnadskomplex uppfördes åren 1907-1916 efter arkitekt Axel Anderbergs ritningar. Själva museet bestod ursprungligen av fem sammanbyggda längor, där olika museiavdelningar inryms. En av de första delarna som färdigställdes var det så kallade ”Hvalmuseet”, med utställda valskelett. Denna öppnades år 1908.[16] 1993 kompletterades anläggningen med en sjätte byggnadskropp som innehåller Cosmonova. Museet invigdes den 13 november 1916.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturhistoriska_riksmuseet

Adress: Frescativägen 40

Beställare: Ulrika Nylander, Statens Fastighetsverk

Byggår: 1907-1916

Tidsperiod: Sommaren 2011