Projektbeskrivning

Fasadrestaurering med kalkbruk, avfärgning med platsblandad kalkfärg. Sockel blästrades ren från tjära, lagad samt avfärgad med Keim Purkristalat.

Historia

På samma plats där nuvarande kyrka står fanns det tidigare en medeltida kyrka som raserades. Nuvarande kyrka uppfördes i sten åren 1794 – 1795 under ledning av länsbyggmästare Oscar Sjöström. En genomgripande ombyggnad genomfördes 1913 – 1915 då kyrkorummet indelades i tre skepp. Tidigare tunnvalv ersattes med platta innertak. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia och vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5s_kyrka

Adress: Nås Kyrka, Vansbro Kommun

Beställare: Järna, Nås och Äppelbo kyrkliga samfällighet.

Byggår: 1794

Tidsperiod: Våren 2010