Projektbeskrivning

All gammal plastfärg togs bort med färgborttagningsmedel flera ggr p.g.a många lager. Bomputs knackades ned, stuckaturer har gjutits om, ny ytputs med kalkbruk samt avfärgning med kalkfärg.

Historia

Mölna gårds huvudbyggnad från tidigt 1800-tal är ett tvåvåningshus med brutet tak och ett klocktorn. Den nuvarande flygeln är uppförd på 1960-talet och har ersatt en äldre byggnad. Då Lidingö blivit en populär sommarort under senare delen av 1800-talet byggdes ångkvarnen och några uthus om till bostäder. Den s k paviljongen uppfördes på grunden efter väderkvarnen 1877. Det är en byggnad i italiensk villastil med stora fönster och ett flackt tak med lanternin. Paviljongen är väl bevarad och har restaurerats på 1970-talet. Trots att Mölna gård numera bara till namnet minner om den ursprungliga kvarnverksamheten är det som återstår av bebyggelsen viktigt för förståelsen av Lidingös historia. Väster om gården på krönet av sluttningen ner mot vattnet ligger en rad arkitektritade tegelvillor uppförda i slutet av 1950- och 60-talet. Utformningen är påkostad med t ex tak i koppar eller skiffer. Villornas läge har anpassats till topografin. Den väl samlade bebyggelsen är ett exempel på sin tids exklusiva villaarkitektur.

Adress: Mölna gård 181 61 Lidingö

Beställare: Thomas Johansson

Byggår: 1877

Tidsperiod: Hösten 2014