Projektbeskrivning

Fasaderna högtrycksttvättades med hetvatten, bomputs knackades ned lagningar stockades ut samt spritputsades med kornstorlek likt befintliga ytor för att sedan avfärgas med platsblandad gotlandskalk. Fönster restaurerades samt målades med linoljefärg. Portar tjärades. Nytt plåttak med förprimad sinusprofil lades, därefter målning.

Historia

Lokomobilstallet tillhör den välbevarade gårdsmiljön på Görväln. Görvälns huvudbyggnad med sin unika sandstensfasad, uppfördes på 1600-talet och är idag byggnadsminne.Lokomobilstallet uppfördes under förra seklets början och hör samman med sågen intill. I byggnaden stod en lokomobil,en flyttbar ångmaskin på hjul,som med ångkraft drev sågen. Kraften från lokomobilens svänghjul fördelades troligen till en stångkolv som gick genom ett hål i den östra fasaden i sågbyggnaden.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rv%C3%A4lns_slott

Adress: Görvälns Slott

Beställare: Järfälla Kommun, Jan Thelenius

Byggår: 1700-talet

Tidsperiod: Våren 2011