Projektbeskrivning

Nedbilning av befintlig puts. Ny kalkputs samt avfärgning med traditionell kalkfärg.

Historia

Adress: Läroverksvägen 23, Lidingö

Beställare: Hans Persson

Byggår: 1911

Tidsperiod: Våren 2016