Projektbeskrivning

Ladugårdsbron 14: Rengöring av putsade fasader med hetvatten. Upplagning och avfärgning av sockel samt byggnad mot Stallgatan.

Historia

I slutet av 1870-talet ritade arkitekt Johan Fredrik Åbom byggnaden med de stora rundbågade fönstren vid Nybrokajen 11-13 för Musikaliska Akademien. Byggnaden stod klar 1878 och invigdes av kung Oskar II. Byggnaden, som är välbevarad både interiör´t och exteriör´t, återinvigdes 1998 efter en omfattande renovering.

Fastigheten i kvarteret Ladugårdsbron omfattar fem huskroppar där huset mot Blasieholmstorg restes redan på 1660-talet och byggdes om 80 år senare. Huset kom att kallas Ministerhotellet eftersom många utländska ambassadörer hyrde våningar på adressen. Senare inreddes huvudvåningen för kanslipresidenten. När arkitekten J W Gerss moderniserat huset, kom det fram till 1962 att utgöra säte för svenska utrikesministrar.

Adress: Blasieholmstorg 8/Nybrokajen 11-13

Beställare: Statens Fastighetsverk, Enrico Manfredi

Byggår: 1878

Tidsperiod: Våren 2010