Projektbeskrivning

Förgyllning av kula och kors. Lagning av kopparplåt på tornspira. Tak på torn och långhus vattenblästras och målas om. Fönster restaureras, målas med linoljefärg. Fasad sandblästras, upplagas och ny ytputs med kalkbruk påföres. Avfärgning med traditionell kalkfärg 7 gånger.

Historia

Kyrkobyggnaden är en vitputsad salkyrka i sten och består av långhus med smalare kor i öster och ett massivt torn med slank spira i väster. På norra sidan en sakristia. Ingångar finns både från söder och väster. Salkyrkan har stora rundbågiga fönster. Troligen redan under 1100-talet byggdes här en kyrka i sten, bestående av långhus och smalare kor, i öster avslutat med en absid. Den hade små, högt liggande fönstergluggar och var försedd med säteritak. Ett torn i väster kan ha kommit till samtidigt eller något senare. Dess ljudgluggar bestod av små rundbågade öppningar antagligen försedda med en mittkolonnett. Man tror sig veta att kyrkan byggdes ut senast under 1300-talet med två korsarmar, en i norr och en i söder. Samtidigt torde koret ha erhållit samma bredd som långhuset. Någon gång under 1400-talet breddades kyrkan mot söder och den blev tvåskeppig. En sakristia byggdes på norra sidan och kyrkan välvdes. Vapenhuset i söder fick en utformning som antyder att den uppförts under första hälften av 1600-talet. När det västra vapenhuset kom till är oklart. Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvillinge_kyrka

Adress: Kvillinge Kyrka, 616 34 ÅBY

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 1100-talet