Projektbeskrivning

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten, bomputs och sprickor nedbilades, upplagning med c-bruk lika befintligt samt avfärgning med Keim Granital silikatfärg.
Taklist av trä, all gammal färg togs bort samt nymålning, plåt samt järnkonstruktioner på fasad målades om samt fönster.

Historia

Fastigheten har långfasad även mot Hunnebergsgatan. Innehåller bostäder för Äldreboendet Aspen.

Adress: Barfotegatan 5

Beställare: Göran Lagerholm, AB Stångåstaden

Byggår: –

Tidsperiod: Hösten 2011